Home / Tổng hợp / Thạc sĩ tiếng anh viết tắt là gì?

Thạc sĩ tiếng anh viết tắt là gì?

Nhiều người thắc mắc Thạc sĩ tiếng anh viết tắt là gì? Bài viết hôm nay lời của bài hát sẽ giải đáp điều này.

Bài viết liên quan:

Thạc sĩ tiếng anh viết tắt là gì?

Thạc sĩ tiếng anh được viết là Master viết tắt là M.

Sau đây là một số từ tiếng anh thạc sỹ:

M.Fin. : The Master of Finance : Thạc sỹ tài chính học
M.S., MSc hoặc M.Si: The Master of Science: Thạc sỹ khoa học tự nhiên
MBA: The Master of business Administration: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
MAcc, MAc, hoặc Macy: The Master of Accountancy: Thạc sỹ kế toán
M.S.P.M.: The Master of Science in Project Management : Thạc sỹ quản trị dự án
M.A: The Master of Art: Thạc sỹ khoa học xã hội
M.Econ: The Master of Economics : Thạc sỹ kinh tế học

Thạc sĩ tiếng anh viết tắt là gì?
Thạc sĩ tiếng anh viết tắt là gì?

Thạc sĩ nghiên cứu (Master by Research)
Thạc sĩ điều hành (Executive master’s degrees – EMBA, EMS)
Thạc sĩ kinh doanh / quản trị (MBA, MSc, MIM, MSM, MA, MEM)
Bằng thạc sĩ thông thường (MA, MSc, MLA, MSW, …)
Thạc sĩ Kiến trúc (Master of Architecture – MArch)
Thạc sĩ Kỹ thuật (Master of Engineering – MEng)
Thạc sĩ Giáo dục (Master of Education – MEd, MSEd, MIT, MAEd, MAT)
Thạc sĩ Âm nhạc (Master of Music – MM/MMus)
Thạc sĩ Nghệ thuật (Master of Fine Arts – MFA)
Thạc sĩ Luật (Master of Laws – LLM)
Thạc sĩ Tổng hợp (Master of Arts in Liberal Studies – MA, MALS, MLA/ALM, MLS)
Thạc sĩ Công tác Xã hội (Master of Social Work – MSW)
Thạc sĩ Y tế Công cộng (Master of Public Health – MPH)

Qua bài viết thạc sĩ tiếng anh viết tắt là gì của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Từ khóa liên quan:

  • thạc sĩ tiếng anh thương mại
  • thạc sĩ tiếng anh trường đại học sư phạm
  • thạc sỹ quản trị kinh doanh bằng tiếng anh
  • thạc sĩ tiếng anh đại học ngoại ngữ
  • luận văn thạc sĩ bằng tiếng anh
  • thạc sĩ kinh tế tiếng anh là gì
  • thạc sĩ y khoa tiếng anh là gì
  • thạc sĩ luật tiếng anh là gì

Để lại bình luận

Để lại bình luận

Check Also

Giờ phút giây tiếng anh viết tắt là gì?

Nhiều người thắc mắc Giờ phút giây tiếng anh viết tắt là gì? Bài viết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!